Evaluare și Avize psihologice

Psihologie clinică

Ce reprezintă evaluarea psihologică?

Investigațiile psihologice sub forma diagnozei și prognozei se realizează atât la nivelul populației normale, cât și în sfera patologicului. Evaluarea psihologică se referă la un proces de investigare a comportamentelor și a funcțiilor psihice unei persoane, fiind o etapă utilă în identificarea caracteristicilor psihice ale unei persoane și evidențierea mecanismelor ce stau în spatele acestor caracteristici psihice, în formularea unui diagnostic și în trasarea programului terapeutic.

Psihodiagnoza surprinde conflictele interioare, vulnerabilităţile şi dizarmoniile persoanei, dar pune în evidenţă şi potenţialul restant, posibilităţile compensatorii de care aceasta încă dispune, precum și capacitățile unei persoane de a fi aptă pentru o anumită activitate.

Ce presupune evaluarea psihologică?

O ședință de evaluare psihologică durează, în principiu, aproximativ 50 de minute și constă într-un interviu clinic. Psihologul adresează câteva întrebări și aplică teste psihologice clinice specifice, care vizează nivelul cognitiv,  emoțional-afectiv, comportamental.

Interviul clinic cuprinde o serie de întrebări referitoare la datele biografice ale persoanei, identificarea simptomelor, identificarea unor situații sau evenimente (accidente, traume, abuzuri),  care ar fi putut produce efecte în timp.

În urma aplicării interviului clinic și a testelor psihologice, psihologul elaborează un raport sau aviz, ale cărei date sunt confidențiale, acesta putând fi utilizat ulterior în relația cu autoritățile.

Pentru ce este utilă evaluarea psihologică?

Psihodiagnoza are particularități distincte în funcție de scopul urmărit și de domeniul unde este exercitată. Specialiștii noștri urmăresc următoarele categorii de psihodiagnoză corelate cu domeniile distincte ale psihologiei aplicate:

Psihologie educațională

Psihologia muncii

Psihologie clinică

Securitate națională

Psihologia transporturilor

Psihologia serviciilor

Cui se aplică evaluarea psihologică?

Evaluarea psihologică se adresează tuturor categoriilor de vârstă, atât persoanelor care vor să dobândească o mai bună cunoaștere despre sine, cât și persoanelor care au nevoie de avize specifice cerute într-un anumit context de viață sau profesional, în diverse domenii cum ar fi: psihologia muncii (angajare sau voluntariat), psihologia educațională și vocațională, psihologia aplicată în domeniul securității naționale (permis de armă), psihologia transporturilor (permis de conducere și aviz ambarcațiuni de agrement), psihologie clinică (comisia de handicap, comisia de pensionare).

În cazul în care aveți nevoie de un aviz specific pe care nu îl regăsiți în lista noastră, contactați-ne.