Consiliere psihologică

Ce este consilierea psihologică?

Consilierea este acțiunea prin care o persoană este ajutată să descopere modalităţi de a proceda, comportamente ce trebuie adoptate, fie în anumite situaţii, fie în existenţa şi activitatea cotidiană în general. Consilierea  este o intervenţie psihologică ce se înscrie, după numeroşi specialişti, în aria psihoterapiei, a celei de orientare cognitiv-comportamentală, deşi există şi opinii care îi contestă acest statut.

Consilierea este o relaţie în care o persoană o învaţă pe alta cum să se ajute ea însăşi”.

F. Inskipp, H. Johns.

Ce urmărește consilierea psihologică?

Scopul său este de a ajuta individul uman să trăiască şi să lucreze cât mai satisfăcător, în condiţiile utilizării cât mai complete şi raţionale a resurselor psihice şi fizice de care dispune.

Prin consiliere, persoana este ajutată să-şi exploreze gândurile, emoţiile şi comportamentul pentru a ajunge la o mai clară înţelegere de sine şi pentru a învăţa să-şi amplifice şi utilizeze potenţialul, astfel încât să se confrunte cu viaţa cât mai eficient.  Acestă eficienţă are la bază, în primul rând, decizii  şi acţiuni (comportamente) care să pună în concordanţă realitatea subiectivă (scopuri, aspiraţii, dorinţe, trăiri emoţionale) cu cea obiectivă (contextul social).

Care sunt obiectivele consilierii psihologice?

Utilizând relaţia interpersonală dintre client și consilierul psihologic, consilierea urmăreşte îmbunătăţirea cunoaşterii de sine, autoacceptarea emoţională, maturizarea şi dezvoltarea resurselor personale. Consilierea are în vedere următoarele obiective:

Ce urmărește pe termen lung consilierea psihologică?

Utilizând relaţia interpersonală dintre client și consilierul psihologic, consilierea urmăreşte:

Dezvoltare

Dezvoltarea şi maturizarea personalităţii unor indivizi normali.

Echilibru

Întărirea personalităţii şi dobândirea unui echilibru interior mai bun, în cazul indivizilor cu anumite tulburări.

Adaptare

Demersuri ce urmăresc o adaptare a individului care să-i asigure o creştere a calităţii vieţii.

În ce moment e nevoie de consiliere psihologică?

Calitatea existenţei cotidiene ţine în mare măsură de stabilirea priorităţilor şi conturarea unui stil de viaţă corect. O tot mai largă categorie de persoane se confruntă frecvent cu dificultăţi de viaţă, cu situaţii pe care nu le pot depăşi din cauza resurselor emoţionale, cognitive şi comportamentale inadecvate sau insuficiente. Aceste dificultăţile obiective şi subiective duc la creşterea vulnerabilităţii psihologice şi sociale, iar dintre ele se detaşează:  solicitările excesive şi pe multiple planuri;  exacerbarea aşteptărilor de succes – profesional, financiar, social într-o lume tot mai concurenţială, aşteptări urmate de frecvente eşecuri;  incertitudinile legate de stabilitate unor relaţii şi structuri (cuplu, familie, organizaţie de muncă).

Viaţa cotidiană şi, în special, cea profesională impun folosirea cât mai eficientă a timpului, solicită iniţiativa individului şi investirea acestuia în cât mai multe activităţi, exercită un control permanent (explicit sau implict) asupra sa.

Direcții de intervenție ale consilierii psihologice

Consilierea ultimelor decenii şi-a multiplicat direcţiile de intervenţie şi serviciile de ajutor, mai ales în legătură cu prevenirea bolilor psihice şi cu dezvoltarea personală. În prezent, prevenirea problemelor psihice prin intervenţii psihoterapeutice exterioare clinicii psihiatrice se adresează următoarelor categorii de probleme:

Copii

Educaţie, şcolarizare, orientare vocaţional-profesională, probleme de educaţie sexuală, neglijare, abuz, boală cronică, accidentare, problemele cuplurilor separate privind educarea copiilor.

consiliere-familie

Familie

Planning familial, contracepţie, graviditate, relaţia parentală, educaţia parentală, conflicte familiale, asistenţa familiei şi a adulţilor, gestionarea tensiunilor emoţionale şi conflictelor în familiile persoanelor cu probleme,  familii monoparentale.

consiliere-sexualitate

Sexualitate

Educaţie sexuală, homosexualitate, probleme sexuale (frigiditate, impotenţă etc.), relaţia maritală, căsătorii mixte, imigranţi, separare şi divorţ.

consiliere-femeie

Sănătatea femeii

Comportament alimentar (obezitate, slăbire), chirurgie estetică, probleme legate de viol, violenţă conjugală, tulburări de menopauză, problema mamelor singure şi a femeilor singure.

consiliere-cariera

Probleme profesionale

Orientare, formare, recalificare și reconversie profesională, educaţie și dezvoltare profesională continuă, şomaj.

consiliere-varstnici

Vârstnici

Probleme psihologice şi sociale, boli cronice, conflicte intra-generaționale, autonomie, organizarea timpului liber.

consiliere-sanatate

Sănătate și boală

Educaţie pentru sănătate şi medicină preventivă: alimentaţie, stres, dependenţe, probleme legate de spitalizare şi urmările acesteia, pregătirea şi supravegherea psihologică a intervenţiilor medicale, susţinere în bolile cronice şi reintegrarea profesională legată de consecinţele acestora (proteze, grefe de organe), susţinerea în bolile terminale, asistarea ex-pacienţilor psihiatrici pe linia gestionării unor probleme familiale şi reintegrare.

consiliere-specific

Probleme specifice

Intervenţii psihoterapeutice de prevenire / limitare a tulburărilor psihice focalizate pe anumite probleme: victime ale violenţei sociale şi familiale, persoane cu probleme de relaţionare şi integrare socială, inclusiv cele produse de şomaj, probleme în regim de urgenţă legate de consumul de droguri, singurătate, sinucidere, consecinţele imediate ale unui viol, atac şi jefuire, probleme privind transportul (maşină, cale ferată, ascensor, avion).

consiliere-grup

Grup suport

Asistarea psihologică a unor grupuri de suport: grupuri pentru persoanele cu defecte de vorbire, grupuri de întrajutorare în legătură cu consumul de alcool, droguri, tulburări alimentare, jocuri patologice de noroc, colecţionarism patologic, dependenţă de mediul virtual, grupuri de întrajutorare pentru persoanele vârstnice rămase singure, grupuri pentru susținerea pacienților oncologici și a familiilor acestora.

Consiliere dezvoltare personală

Implică explorarea alternativelor de evoluție în viitor pornind de la potențialul propriu, personalitate, nevoile și aspirațiile fiecărei persoane, cât și pentru corectarea unor deficiențe printr-o abordarea constructivă. În cadrul acestor sesiuni de consiliere sunt explorate resursele interioare proprii, urmărindu-se dezvoltarea talentelor și a punctelor forte în vederea îmbunătățirii calității vieții personale, sociale și profesionale.

Lucrul cel mai important pentru psihoterapeut este de a-i oferi celuilalt posibilitatea de a accede la adevărul cel mai profund al propriei ființe.