Psihiatrie

Care este raportul dintre normal și anormal?

Este bine cunoscut faptul că raportul între normalitate, anormalitate și patologie nu este tranșant. Pe de o parte, normalul poate conține aceleași elemente ca și patologicul, dar în proporții admisibile, în timp ce patologicul nu este exclusiv patologic și poate fi combinat în proporții variabile și pe anumite laturi cu aspecte normale.

Deși limitele dintre normal și patologic nu sunt foarte clare și fixe, în psihologia clinică trebuie totuși identificate la pacient existența, dincolo de simptome, a unor dinamici psihice care riscă să se degradeze și să îl conducă spre o reducere din ce în ce mai accentuată a capacităților sale umane.

Ce înseamnă patologic?

Patologic implică „patos”, sentiment direct şi concret al suferinţei şi neputinţei, sentimentul unei vieţi nemulţumitoare. Semnul patologic este totdeauna diferenţial marcând o ruptură sincronică între bolnav şi nebolnav, dar şi o ruptură diacronică între prezent şi trecut (Prof. Dr. Aurel Romila).

Boala psihică este o inundație afectivă, cunoașterea și activitatea sunt inundate de fluviul afectiv, iar subiectul reacționează altfel decât normalul. Profunzimile noastre sunt contrastructurile permanente. Neîncetat, fiecare suntem o persoană alături de o nepersoană; suntem o conștiință mereu amenințată de inconștientizare; imaginarul, această forță negativă, nu se poate reduce nici la imaginație, nici la vis, ci este un însoțitor, un alter ego permanent al nostru (Prof. Dr. Aurel Romila).

Care este rolul psihiatrului?

Distincția între normal și patologic este un demers complicat, în care psihiatrul, împreună cu psihologul clinician, trebuie să se înarmeze cu multă răbdare și măiestrie, să analizeze totul în contextul istoriei individuale.

Pentru aprecierea în examinarea curentă a funcțiilor psihice, trebuie să ținem cont de un tot multidimensional cu valori aproximative minime și maxime și să facem un prim inventar al funcțiilor fără prejudecăți.  Procesul diagnosticului psihiatric implică trei etape:

Semiologia

De cele mai multe ori însoțită de imaturitate ar putea duce la manifestări de natură ostil-agresive aflate în stare latentă și dizolvarea treptată a cooperării bazate pe iubire și înțelegere dintre parteneri.

Sindromologia

Disputa puterii se manifestă atunci când partenerii ajung să își folosească sentimentele drept instrumente  de luptă și șantaj emoțional.

Nosologia

Inabilitatea comportamentală în jocul de rol se referă la lipsa ”imaginației relaționale” și a empatiei dintre cei doi parteneri

Semiologia împreună cu sindromologia și nosologia constituie o artă unică a diagnosticului psihiatric care, oricât ar fi de mobil în comparație cu alte specialități, își are o fundamentare psihopatologică complicată, profundă și rafinată. De fiecare dată trebuie să aflăm în ce context se manifestă simptomul respectiv și abia atunci evaluăm personalitatea restantă sau virtuală, care ajută la stabilirea prognosticului  și a programului terapeutic (Prof. Dr. Aurel Romila).

Cum decurge o ședintă de psihiatrie?

În cadrul ședinței de psihiatrie poți discuta cu un medic psihiatru specializat despre problema cu care te confrunți, poți adresa întrebări care te frământă de mult timp, poți verifica un eventual diagnostic, primind totodată recomandarea potrivită pentru un tratament care să te ajute.

Schemele de tratament sunt personalizate și sunt ajustate pe parcurs în funcție de evoluția stării de bine. În clinica noastră, principiul de bază rămâne acela de a ne adresa fiecărei persoane în parte, creând un plan de intervenție individualizat, în funcție de nevoi și disponibilități.

Ne dorim să venim  în întâmpinarea nevoilor voastre, oferindu-vă tratamentul și suportul psihoterapeutic potrivite.